Bhojpuri Dabbangs CCL team


THE TEAM

MANOJ TIWARICAPTAIN

DINESH LAL YADAVVICE CAPTAIN

 • MANOJ TIWARI -(CAPTAIN)
 • DINESH LAL YADAV -(VICE CAPTAIN)
 • RAVI KISHEN
 • VIKRANT SINGH
 • PRAVESH LAL YADAV
 • AJHOY SHARMA
 • UDAY TIWARI
 • ADITYA OJHA
 • SUSHIL SINGH
 • PRAKASH JAISH
 • AYAJ KHAN
 • AKASH MUKHERGEE
 • VIKASH SINGH
 • AKBAR
 • SURYA
 • KESARI LAL YADAV
 • SANTOSH SRIVASTAVA
 • AJAY SRIVASTAVA
 • JAY YADAV
 • SAILESH SINHA
 • SUDHIR SINGH
 • ABHAY SINHA
 • PAWAN SINGH
 • ANIL SAMRAT
 • P. KANAKIA -OWNER
TAG